Revize LPG

V případě provozování motorového vozíku s pohonem na LPG (propan, propan-butan ) provádíme revizi zařízení LPG v četně vystavení protokolu a nalepení kontrolní známky – osvědčení o odborné způsobilosti.

Při technické kontrole dodává naše firma na kontrolované MV zátěžové diagramy, tabulky nosnosti, bezpečnostní štítky a návody k používání pro některé typy manipulačních vozíků.